Ofe­ru­je­my Pań­stwu uży­wa­ne urzą­dze­nia pro­duk­cji TRAC­TO­-TECH­NIK GmbH po prze­glą­dzie fa­brycz­nym. Każ­dy ele­ment ma­szy­ny pod­da­ny jest kon­tro­li, a wszyst­kie nie­pra­wi­dło­wo­ści są eli­mi­no­wa­ne. Uży­wa­ne urzą­dze­nia z cer­ty­fi­ka­tem TRAC­TO­-TECH­NIK GmbH po­sia­da­ją pa­ra­me­try tech­nicz­ne od­po­wia­da­ją­ce ma­szy­nom fabrycznie no­wym oraz ob­ję­te są gwa­ran­cją roz­ru­cho­wą.

Wysokiej jakości pręty z włókna szklanego, dzięki swojej sprężystości i wytrzymałości mechanicznej, nadają się idealnie do wszelkiego rodzaju prac związanych z zaciąganiem kabli. Włókna laminowane są  Poli-Propylenem PP

Grupa produktów: Włókno szklane
Marka:VOLTA-MACCHINE
Lokalizacja: Jarocin – Bachorzew

Wycena:
Cena bez VAT: do uzgodnienia

Dane szczegółowe:
-
DN 10 – 150mm

Kontakt:
+48 (62) 505 78 78
+48 510 123 855

Najszersza oferta włókna szklanego na rynku!
www.volta-macchine.pl

Poprzedni wpisPończochy kablowe Następny wpisNajazdy do bębnów kablowych

A co Ty o tym sądzisz?

Imię wymagane

Strona www